סכנת חיים: צולם ע"י נוסע – מזלט פוגע בכנף של מטוס נוסעים

האם הסרט מזוייף?
תגובות